Huế những đêm không ngủ

Lễ hội áo dài, một trong số ít chương trình được trông đợi nhất cũng đã trôi qua trong 60 phút đêm 8-5. Dường như...

Thời trang áo dài

''Thời trang áo dài'' trên cầu Trường Tiền do nhóm nhà tạo mẫu của TP.HCM thực hiện là một chương trình quan trọng...

Từ Cung Diên Thọ đến Cầu Trường Tiền

Chưa có bao giờ Huế lại có một cuộc hội ngộ thời trang quy mô như thế, ấn...

Cầu Trường Tiền hoành tráng đêm hội áo dài

Không chỉ hơn 3 vạn khán giả Huế và du khách thưởng thức triển lãm lễ hội...

Một bông Hồng cho Sông Hương

Ðêm 8-5-2002 là một đêm kỷ niệm cho cầu Trường Tiền và sông Hương. Chiếc cầu, qua bao thiên tai biến cố, qua nhiều...

Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---