Điều kiện tự nhiên

Có toạ độ địa lý là 107°31‘45‘‘ - 107°38' kinh Ðông và 16°30'‘45‘‘-16°24' vĩ Bắc, thành phố Huế nằm ở vị...

Lịch sử hình thành

Tuy có sự khác nhau giữa các nguồn sử liệu, song đã có nhiều ý kiến đồng tình với khẳng định vùng đất này trong...

Con người và nếp sống

Vùng đất Huế là lợi địa của một thế kỷ rưỡi vương triều, đã xây đắp những giá trị tập truyền, hình thành...

Tiềm năng và thế mạnh

Nghị quyết 39/NQ/TW ngày 16/08/2004 của Bộ Chính trị, Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 13/08/2004 của của Thủ tướng Chính phủ...

Đăng ký nhận tin
---