Giới thiệu di tích Chămpa

Trên đất Thừa Thiên Huế còn lại khá nhiều dấu tích và di vật Champa. Con số di tích khảo cổ Bảo Tàng Tổng Hợp...

Điểm tham quan
Đăng ký nhận tin
---