Thông cáo báo chí Festival Huế 2008

Festival Huế 2008 với chủ đề ''Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển''...

Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---