Họp báo cuối kỳ

Ban Tổ chức Festival Huế 2010 tổ chức buổi họp báo đánh giá kết quả những nội dung hoạt động của Festival Huế 2010

Họp báo Festival Huế 2010

Thư mời họp báo Festival Huế 2010

Khai trương Trung tâm Báo chí

Thư mời khai trương Trung tâm Báo chí Festival Huế 2010

Thư mời phóng viên tham dự Festival Huế 2010

Nhằm tạo điều kiện để phóng viên tham gia hoạt động tại Festival Huế, Ban...

Thông cáo Báo chí Festival Huế 2010

Festival Huế 2010: "Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển" Hướng đến ngàn...

Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---