Họp báo cuối kỳ

Ban Tổ chức Festival Huế 2010 tổ chức buổi họp báo đánh giá kết quả những nội dung hoạt động của Festival Huế 2010

 

 
Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---