Ban Tổ chức Festival Huế 2008 xin trân trọng thông báo giá vé xem các chương trình nghệ thuật của Festival Huế 2008 như sau
Để phục vụ kịp thời nhu cầu mua vé xem các chương trình nghệ thuật của Festival Huế 2008 diễn ra từ ngày 03 - 11/6/2008, Ban tổ chức xin thông báo các đơn vị làm đại lý bán vé xem biểu diễn cho Ban tổ chức Festival Huế 2008 như sau: