Lễ Tế Giao

8/4, 20:00, Đàn Nam Giao

Lễ bế mạc

15/4, 20:00 – Kỳ Đài – Phu Văn Lâu

1  [2]  
Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---