Đoàn nghệ thuật Múa Sri Lanka

9/4, 20:45 – Kiến Trung; 10/4 – Quảng Điền; 11/4, 19:30 – Đông Thái Hòa; 13/4, 20:45 – Bia Quốc Học

Nghệ thuật múa của Sri Lanka được hình thành chủ yếu dựa trên đặc điểm địa lý của 3 vùng: vùng Kadian với các điệu nhảy phong phú được biểu diễn trong các sự kiện văn hóa - tôn giáo hàng năm tại thành phố Kandy; vùng Low Country với loại hình vũ kịch Kolam, và vùng Sabaragamuwa với những điệu múa liên quan đến nghi lễ Gam Maduwa.

 
Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---