Nhóm nhạc dân gian "Tambores de San Millán" (Venezuela)

10/4, 19:30 - Công viên Tứ Tượng; 11/4, 21:15 - Tây Thái Hoà

Nhóm nhạc dân gian "Tambores de San Millán" (Những tay trống vùng San Millán) được thành lập năm 1976 tại làng San Millán. Không chỉ biểu diễn âm nhạc dân gian trong và ngoài nước, Tambores de San Millán còn bảo vệ và phổ biến loại hình nghệ thuật này thông qua các Hội thảo văn hoá, âm nhạc trong và ngoài vùng tại các trường phổ thông, trung hoc, đại học.

 
Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---