Hoa hậu Việt Nam – Đặng Thị Ngọc Hân: Dạn dĩ, trưởng thành hơn sau mỗi...

Tham gia hầu hết các kỳ Festival, lần này, hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân...

Đoàn nghệ thuật dân tộc Mông Cổ

9/4, 20:45 - Nghinh Lương Đình; 12/4, 19:30 - Đại Cung Môn; 13/4, 20:30 - Đông Cung An...

Nhóm nhạc dân gian "Tambores de San Millán" (Venezuela)

10/4, 19:30 - Công viên Tứ Tượng; 11/4, 21:15 - Tây Thái Hoà

Nhóm múa dân gian Tainan (Panama)

12/4, 20:45 - Điện Kiến Trung; 13/4, 17:00 - Ngọ Môn; 14/4, 20:45 - Đại Cung Môn

Đoàn nghệ thuật truyền thống Khmer (Campuchia)

9/4, 20:45 - Đại Cung Môn; 11/4, 19:30 - Nghinh Lương Đình; 12/4, 19:30 - Bia Quốc Học

Đoàn nghệ thuật truyền thống Kalasin (Thái Lan)

8/4, 19:30 - Điện Kiến Trung; 10/4 - Huyện Phong Điền; 12/4, 19:30 - Nghinh Lương...

Đoàn nghệ thuật Múa Sri Lanka

9/4, 20:45 – Kiến Trung; 10/4 – Quảng Điền; 11/4, 19:30 – Đông Thái Hòa; 13/4, 20:45 – Bia Quốc Học

Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn - Thanh Hoá

11/4 – Quảng Điền; 12/4, 20:45 – CV Tứ Tượng; 14/4, 20:45 – Nghinh Lương Đình

Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản Dân ca Xứ Nghệ

11/4 – Hương Trà; 12/4, 20:45 – Nghinh Lương Đình; 13/4, 19:30 – CV Tứ Tượng

Học viện Âm nhạc Huế

13/4, 17:00 – Công viên 3/2; 14/4, 20:45 – Bia Quốc Học

Erwan Hamon và Janick Martin (Pháp)

9/4 – Nam Đông & Phú Vang; 12/4 & 14/4, 19:30 – Cung An Định

Lê Cát Trọng Lý

8/4 – Bệnh viện TW Huế; 9/4, 20:30 - Cung An Định; 11/4, 20:45 – Đông Thái Hòa; 13/4, 19:30 – Cung An Định; 14/4, 19:30 –...

1  2  [3]  4  5  »  »»
Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---