Vũ đoàn Cleopatra

8, 9, 10, 11 & 12, 16:00 - Hoạt động đường phố

Nhóm Cỏ lạ

9/4, 20:45 – Công an tỉnh; 11/4, 21:45 – Cung An Định; 12/4, 14:30 – BVTW Huế; 12/4, 21:15 – Tây Thái Hoà; 13/4, 20:30 – Cung An...

Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen

8/4, 20:45; 12/4, 19:30 – Điện Kiến Trung; 9/4 - Nghinh Lương Đình; 10/4 – Sân khấu Ngọ Môn; 14/4, 19:30 – Sân khấu Đông...

Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long

8/4, 19:30 – Đại Cung Môn; 9/4, 17:00– Sân khấu Ngọ Môn; 10/4, 20:45 – Nghinh Lương Đình

Âm nhạc Baroc tại Festival Huế 2012

12/4 & 14/4, 19:30 – Duyệt Thị Đường

Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế

11/4, 20:45 – Công viên Tứ Tượng; 13/4, 20:45 – Trung tâm Văn hoá Thông tin; 14/4,...

Đoàn Nghệ thuật Truyền thống Quảng Bình

12/4 – Phú Lộc; 13/4, 20:45 - Công viên Tứ Tượng; 14/4, 19:30 - Nghinh Lương Đình

Concierto Tango - 3 câu chuyện kể về tình yêu: Huyền thoại và những giấc mơ...

10/4 - Nhà văn hoá Huế; 11/4, 19:30 - Công viên Tứ Tượng; 12/4, 20:30 - Cung An Định ...

Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội

8/4, 20:45 – Công viên Tứ Tượng; 9/4, 20:30 – Cung An Định; 10/4 – Phú Vang

Nhóm nhạc Lucia Pulido (Colombia)

8/4, 22:00 - Đông Thái Hoà; 9/4, 20:45 - Duyệt Thị Đường

1  2  3  [4]  5  »  »»
Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---