Đoàn nghệ thuật dân tộc Lào Cai

8/4, 20:45 - Nghinh Lương Đình; 9/4 - Phong Điền; 11/4 - NVH Huế

Trung tâm ca múa nhạc truyền thống Dongguk (Gyeongj, Hàn Quốc)

11/4, 19:30 - Đại Cung Môn; 12/4, 17:00 - Ngọ Môn

Đoàn Ca múa dân tộc Đaklak

8/4, 20:30 – Cung An Định; 9/4 – A Lưới

Đoàn Ca múa nhạc dân gian Sao Biển

12/4 – Nam Đông; 13/4, 20:45 – Nghinh Lương Đình; 14/4, 20:30 – Cung An Định

Trung tâm Nghệ thuật Gugak quốc gia Namwon - Hàn Quốc

9/4 & 14/4, 19:30 - Điện Kiến Trung; 12/4, 19:30 - Đông Thái Hoà ...

Ban nhạc Mary McBride – Hoa Kỳ

8/4 - Bệnh viện Trung ương Huế; 8/4 & 9/4, 20:00 - Tây Thái Hoà

Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc

8/4 – Thanh Toàn, Hương Thuỷ; 9/4, 20:45 – Công viên Tứ Tượng; 11/4, 20:45 –...

Sắc màu văn hóa của Cuba tại Festival Huế 2012

9/4, 19:30 - Đại Cung Môn; 10/4 - A Lưới; 12/4, 19:30 - Công viên Tứ Tượng; 14/4,...

Nhóm nhạc Mosaic (Israel)

8/4 & 9/4, 19:30 - Duyệt Thị Đường

1  2  3  4  [5]  »  »»
Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---