Festival Huế - Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển
     Chương trình      Điểm diễn Giờ khai mạc Ngày
---