Khách sạn Imperial
Địa chỉ : 8 Hùng Vương, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3882222
Fax : +84 234 3882255
Email : info@imperial-hotel.com.vn
Website : http://www.imperial-hotel.com.vn/
In ấn |   Gửi cho bạn bè
---