Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc là đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng, nhiệm vụ: Sưu tầm và xây dựng chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Bắc; biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân trong nước và giao lưu đối ngoại với các nước trên thế giới.

     Thành lập năm 1953, trãi qua hơn 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Nhà hát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động Hạng III, Hạng II, nhiều Bằng khen và các giải thưởng trong nước, quốc tế. Nhiều nghệ sĩ của Nhà hát được phong tặng NSND, NSƯT và các giải thưởng Nhà nước về Văn học, Nghệ thuật. Chương trình nghệ thuật của Nhà hát đã được giới thiệu với nhiều nước trên thế giới.
 
 
     Các tiết mục biểu diễn của Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, đậm tính nhân văn sâu sắc, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Bắc nói riêng, cộng đồng các dân tộc Việt nam nói chung; góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 
 
 
 
Trung tâm Festival Huế
 
Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---