Học viên Âm nhạc Huế

Là một trong ba Học viện, Nhạc viện lớn nhất cả nước, Học viện Âm nhạc Huế là nơi đào tạo ra nguồn nhân lực, tài năng âm nhạc, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình âm nhạc, nghệ sĩ biểu diễn cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Học viện đào tạo ở các trình độ trung cấp, đại học và sau đại học chất lượng cao; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; biểu diễn các loại hình âm nhạc, tiếp thu tinh hoa âm nhạc thế giới và trực tiếp biểu diễn phục vụ người dân và du khách tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Với quy mô, chất lượng đào tạo được nâng cao, hợp tác quốc tế được mở rộng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học ngày càng được nâng cấp và từng bước hiện đại, Học viện Âm nhạc Huế đã khẳng định được uy tín, được học sinh, sinh viên, học viên cao học, các nghiên cứu sinh đến học tập, nghiên cứu và cộng tác; các tổ chức trong và ngoài nước đến giao lưu, trao đổi và hợp tác.
 
 
 
Trung tâm Festival Huế
 
Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---