Festival Nghề truyền thống Huế 2017: "Sẽ đi vào thực chất hơn"

Đã có một Festival Huế trong năm chẵn, nhưng Festival Nghề truyền thống Huế...

Quảng bá Festival nghề truyền thống Huế 2017 tại Hội nghị xúc tiến du lịch...

Nằm trong chuỗi hoạt động của Tổng cục Du lịch nhằm hỗ trợ cho các...

Festival nghề truyền thống Huế 2017: “Tinh hoa nghề Việt”

Phát huy kết quả qua các kỳ Festival chuyên đề về nghề truyền thống và...

Các kỳ Festival nghề truyền thống Huế
Đăng ký nhận tin
---