Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk | Festival Huế - Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Doan Ca mua Dan toc Dak Lak | Festival Hue - Di san van hoa voi hoi nhap va phat trien
Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk

Đoàn Ca múa Dân tộc tỉnh Đắk Lắk được thành lập vào ngày 26/04/1962, là đơn vị nghệ thuật hoạt động chuyên nghiệp có chức năng tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc; sưu tầm, nghiên cứu, cải tiến, chế tác nhạc cụ dân tộc và phát triển các điệu múa dân gian truyền thống; thể nghiệm, quảng bá các loại hình văn hoá nghệ thuật của địa phương bằng cách thông qua sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp; phục vụ các nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của mọi tầng lớp nhân dân; bảo tồn, phát huy các giá trị Văn hoá - Nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc tại Đắk Lắk

null
Trung tâm Festival Huế
 
Đăng ký nhận tin
---