Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc | Festival Huế - Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Nha hat Ca mua nhac Dan gian Viet Bac | Festival Hue - Di san van hoa voi hoi nhap va phat trien
Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc

Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc là đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật, sưu tầm, bảo tồn và phát triển nghệ thuật ca múa nhạc dân gian của các dân tộc vùng Việt Bắc.

null
Trung tâm Festival Huế
 
Đăng ký nhận tin
---