Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản Dân ca xứ Nghệ

Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản Dân ca xứ Nghệ được thành lập năm 2010, với chức năng nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, thể nghiệm và phát huy vốn di sản dân ca này thì hoạt động dân ca Ví, Giặm trong cộng đồng ngày càng mạnh mẽ hơn.

 
     Dân ca Ví, Giặm là di sản văn hóa phi vật thể được cộng đồng người Việt ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sáng tạo nên trong quá trình lao động sản xuất và sinh hoạt cộng đồng. Đây là "đặc sản" riêng có của vùng quê Nghệ Tĩnh, được lưu truyền từ đời này sang đời khác, gắn bó với người dân nơi đây và trở thành loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian độc đáo.

 

     Cũng như dân ca các vùng miền khác trong cả nước, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh có quá trình sinh thành và phát triển cùng với sự phát triển của lịch sử - xã hội. Trải qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, dân ca Nghệ Tĩnh vẫn tồn tại và có sức sống mãnh liệt trong mọi tầng lớp nhân dân.


     Ngày 27/11/2014, dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vinh dự được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại. Di sản Ví, Giặm đang được nhân dân 2 tỉnh bảo tồn, lưu giữ và ngày càng phát huy, đóng góp một phần không nhỏ văn hóa truyền thống, làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa của dân tộc cũng như của nhân loại.
         
 

 
Đăng ký nhận tin
---