Khách sạn Cherish
Địa chỉ : 59 Bến Nghé, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3943943
Fax : +84 234 3942942
Email : info@cherishhotel.com
Website : http://www.cherishhotel.com/

null

In ấn |   Gửi cho bạn bè
Dịch vụ du lịch
Đăng ký nhận tin
---