Khách sạn Thanh Uyên
Địa chỉ : 14 Bà Triệu, TP Huế
Điện thoại : +84 234 3999888
Fax : +84 234 3939666
Email : resa@thanhuyenhotelhue.com
Website : http://thanhuyenhotelhue.com/
In ấn |   Gửi cho bạn bè
Dịch vụ du lịch
Đăng ký nhận tin
---