2408.2020

Doanh nghiệp du lịch bắt đầu hoạt động trở lại

Sau một thời Huế không có ca nhiễm COVID-19, trạng thái bình thường dần được thiết lập, các điểm đến bắt đầu kích cầu để thu hút khách trở lại, với mục tiêu có thể sớm vượt qua giai...

TVC Festival Huế 2020