karaoke No.1

Địa chỉ : 72 Hai Bà Trưng, TP Huế
Điện thoại : +84 54 3816816