Tin nổi bật

BTC lựa chọn bộ hình ảnh nhận diện của Festival Huế 2020

Bộ hình ảnh đồ họa được thiết kế cách điệu từ bốn linh vật trong nghệ thuật cung đình Huế: Long, Lân, Quy, Phụng sẽ xuất hiện xuyên suốt trên tất cả các sản phẩm truyền thông tại Festival Huế lần thứ XI (01-06/4/2020). Riêng hình ảnh long mã vốn đã gắn liền với logo Festival Huế từ năm 2000 sẽ là hình ảnh chủ đạo trên poster chính thức của Festival Huế 2020.

06/11/2019 13:55:23

BTC lựa chọn bộ hình ảnh nhận diện của Festival Huế 2020

Bộ hình ảnh đồ họa được thiết kế cách điệu từ bốn linh vật trong nghệ thuật cung đình Huế: Long, Lân, Quy, Phụng sẽ xuất hiện xuyên suốt trên tất...

Đăng ký nhận tin
---