Chương trình off (dự kiến)
Download (445.96 KB)
Chương trình off (dự kiến)
Ngày cập nhật:01/05/2016
Hoạt động hưởng ứng - VHNT cộng đồng (dự kiến)
Download (364.45 KB)
Hoạt động hưởng ứng - VHNT cộng đồng (dự kiến)
Ngày cập nhật:27/04/2016
Chương trình in (dự kiến)
Download (212.70 KB)
Chương trình in (dự kiến)
Ngày cập nhật:25/04/2016
Các chương trình, lễ hội chính
Download (342.52 KB)
Các chương trình, lễ hội chính
Ngày cập nhật:25/04/2016
Đăng ký phóng viên tham dự Festival Huế 2016
Download (2.85 MB)
Đăng ký phóng viên tham dự Festival Huế 2016
Ngày cập nhật:01/04/2016
Logo Festival Huế 2016
Download (410.05 KB)
Logo Festival Huế 2016
Ngày cập nhật:16/03/2016
Poster Festival Huế 2016 (1)
Download (734.55 KB)
Poster Festival Huế 2016
Ngày cập nhật:23/07/2015
Poster Festival Huế 2016 (2)
Download (664.41 KB)
Poster Festival Huế 2016
Ngày cập nhật:23/07/2015
Bản đồ tổng thể các điểm biểu diễn Festival Huế 2016
Download (1.39 MB)
Bản đồ tổng thể các điểm biểu diễn Festival Huế 2014
Ngày cập nhật:05/04/2014
Bản đồ sân khấu Đại Nội
Download (451.92 KB)
Bản đồ sân khấu Đại Nội
Ngày cập nhật:05/04/2014
Bản đồ du lịch Huế
Download (271.31 KB)
Bản đồ hướng dẫn các điểm tham quan tại Huế.
Ngày cập nhật:05/08/2009
Đăng ký nhận tin