Ban tổ chức Festival chuyên đề Huế 2017 làm việc với Báo Thừa Thiên Huế và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

Trong các ngày 10 và 14/3/2017, Ban Tổ chức Festival Chuyên đề Huế 2017 đã có các buổi làm việc với Ban biên tập báo Thừa Thiên Huế và Ban giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh về việc phối hợp công tác tuyên truyền Festival nghề truyền thống Huế. Đây là hai cơ quan báo chí đã sớm đồng ý bảo trợ thông tin cho Festival.

Đăng ký nhận tin