Giá vé các chương trình nghệ thuật

16/09/2009 01:32:10

Ban Tổ chức Festival Huế 2010 trân trọng thông báo giá vé xem các chương trình nghệ thuật của Festival Huế 2010 như sau:

Stt
Tên chương trình
Giá vé
01.
100.000đ/vé
02.
Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội
     - Có dự yến tiệc Cung đình
500.000đ/vé
    - Không dự yến tiệc Cung đình
50.000đ/vé
03.
Chương trình nghệ thuật tại Cung An Định
20.000đ/vé
04.
100.000đ/vé
05.
100.000đ/vé
06.
50.000đ/vé
07. Chương trình Huyền thoại sông Hương
      - Thuyền Cung đình 800.000đ/vé
    - Thuyền rồng 400.000đ/vé

 Giá vé trên áp dụng chung cho cả khách Việt Nam và khách quốc tế.