Về việc di chuyển trụ sở làm việc của Trung tâm Festival Huế

11/01/2018 02:04:13

Trung tâm Festival Huế xin thông báo việc thay đổi trụ sở làm việc

  Từ ngày 15/01/2018, Trung tâm Festival Huế di chuyển trụ sở làm việc từ 17 Lê Lợi, Phường Phú Nhuận, TP Huế đến địa chỉ số 01 Phan Bội Châu, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế.
   Điện thoại: 0234.3822591/ 3883332/ 3883331;
   Fax: 0234.3830087
   Trung tâm Festival Huế xin trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh được biết để tiện liên hệ công tác.