Triển lãm về Dự án bảo tồn trùng tu Lăng Tự Đức (Đức)

01/01/2010 00:00:00

.