Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival Huế 2016

        Có quy mô trên 600 gian hàng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival Huế 2016 nhằm giới thiệu, giao lưu các nước và vùng lãnh thổ tham gia Festival Huế về văn hóa, các sản phẩm đặc trưng; tuyên truyền, quảng bá các thương hiệu hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp, đơn vị trong cả nước đến với các nhà đầu tư, du khách quốc tế trong dịp Festival Huế; liên kết xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư với các nước thuộc Tuyến hành lang kinh tế Đông Tây nhằm đẩy mạnh giao thương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; triển lãm giới thiệu những thành tựu kinh tế, văn hoá - xã hội, các tiềm năng thế mạnh, chính sách ưu đãi đầu tư, giới thiệu sự phát triển của sản phẩm các doanh nghiệp, các ngành nghề truyền thống nhằm xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.