Triển lãm tranh dân gian làng Sình

        Tranh dân gian làng Sình là dòng tranh đã tồn tại hơn 400 năm, mang trong mình những giá trị mỹ thuật dân gian truyền thống quý giá. Cùng với thời gian và những thay đổi của xã hội, những giá trị của dòng tranh làng Sình đang dần bị phôi pha, biến dạng, nhiều tranh và bản khắc độc đáo đã không còn nguyên bản, lưu lạc trong dân gian. Hoạt động triển lãm, tương tác tranh dân gian làng Sình trong khuôn khổ Festival Huế 2016 nhằm quảng bá, giới thiệu, giúp du khách và người dân có cơ hội trực tiếp in tranh, tìm hiểu ý nghĩa, góp phần chung sức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, mỹ thuật xứ Huế.