Lễ hội đua thuyền truyền thống

        Đua thuyền là môn thể thao truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, được duy trì tổ chức hằng năm, nhằm tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương, đồng thời, phát huy truyền thống văn hóa thể thao và phát triển phong trào tập luyện môn thể thao dân tộc truyền thống của nhân dân Thừa Thiên Huế.