Đoàn nghệ thuật múa Yoon Myung Hwa – Hàn Quốc

        Yoon Myeong Hwa được thành lập vào năm 1998 với 20 nghệ sĩ, nhằm mục đích nghiên cứu các điệu múa truyền thống Hàn Quốc và sáng tạo nên những điệu múa mới lấy cảm hứng từ những điệu múa truyền thống. Suốt chặng đường hoạt động, Yoon Myeong Hwa vẫn duy trì các buổi công diễn các điệu múa truyền thống và các điệu múa được sáng tạo mới. Đoàn đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao về tính nghệ thuật và sự hòa hợp với công chúng thông qua các buổi công diễn trong nước và quốc tế.