Đoàn nghệ thuật múa Thanh niên Sri Lanka

        Với tất cả khả năng của mình, đoàn nghệ thuật múa Thanh niên Sri Lanka luôn nỗ lực để giúp giới trẻ Sri Lanka phát huy hết năng lực sáng tạo của bản thân, đồng thời, thúc đẩy các chương trình giao lưu văn hóa với các đất nước khác. Qua đó, góp phần vào việc quảng bá hình ảnh Sri Lanka trên trường quốc tế. Tại Festival Huế 2016, đoàn nghệ thuật múa từ Đại học VINYASA sẽ giới thiệu đến khán giả những điệu múa truyền thống có lịch sử hàng ngàn năm của Sri Lanka như: Kandyan, Pahatharata và Sabaragamuwa.