Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen

Qua hơn 55 năm hoạt động, Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen đã thực hiện nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, giao lưu với trên 50 quốc gia trên thế giới, phục vụ hàng triệu lượt công chúng trong nước và nước ngoài; mang đến cho khán giả trong và ngoài nước những chương trình, tiết mục ca - múa - nhạc dân tộc đỉnh cao, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Hiện nay, Nhà hát đang thực hiện nhiều chương trình nghệ thuật phong phú, đa dạng về màu sắc, hấp dẫn về nội dung nhằm phục vụ khán giả, đồng thời bảo tồn, giao lưu và truyền bá âm nhạc Việt Nam với các nước trên thế giới.