Festival Khoa học Huế 2016

        Có chủ đề “Thành tựu y học với sức khỏe cộng đồng”, Festival Khoa học Huế 2016 được tổ chức với hai mảng nội dung chính: Cụm hội nghị, hội thảo khoa học và các hoạt động hướng về cộng đồng, bao gồm hướng dẫn, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân; tăng cường sự tiếp cận, hiểu biết về các lĩnh vực khoa học phục vụ đời sống; giới thiệu, quảng bá các thành tựu, thông tin trong việc chăm sóc sức khỏe một cách gần gũi và dễ hiểu đến công chúng quan tâm.

        Những năm qua, Festival Khoa học là diễn đàn khoa học uy tín, nơi các thành tựu y học được giới thiệu, các nhà khoa học được gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm.