Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc
        Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc có chức năng sưu tầm và xây dựng các chương trình nghệ thuật mang đậm văn hóa dân tộc Việt Bắc; biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân trong nước và giao lưu đối ngoại với các nước trên thế giới. Các tiết mục biểu diễn của Nhà hát có tính nhân văn sâu sắc, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Bắc nói riêng, cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung.