Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen

        Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen không chỉ tập hợp được đội ngũ nghệ sĩ tài năng mà còn bồi dưỡng nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ; tổ chức biểu diễn âm nhạc dân tộc, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị nghệ thuật thông qua những công trình nghiên cứu, sáng tạo. Hơn 55 năm hoạt động, Nhà hát đã thực hiện nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, giao lưu với hơn 50 quốc gia trên thế giới, mang đến cho khán giả những chương trình, tiết mục ca, múa, nhạc dân tộc đỉnh cao, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.